Co to jest smog?

Smog – to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości zanieczyszczeń, pochodzących m.in. z kominów gospodarstw domowych. Szkodliwe substancje powstają głównie
w wyniku spalania w piecach mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci. Smog wywołuje negatywne skutki dla zdrowia człowieka.

Co to jest niska emisja?

Niska emisja – to emisja do atmosfery pyłów i szkodliwych gazów, pochodząca ze spalania paliw,
z emitorów znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m (np. lokalnych kotłowni węglowych, domowych pieców grzewczych), w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób – najczęściej węglem słabej jakości i o niskich parametrach grzewczych.

Wpływ smogu na organizm człowieka:

Źródło: Strategia walki ze smogiem, dr Krzysztof M. Księżopolski, ISECS KWIECIEŃ 2017

Zamknij