Sytuacja smogowa na mazowszu

trzeba walczyć o jej poprawę!​

Mapa przedstawiająca stężenia benzoalfapirenu w 2015 r.,

Mapa przedstawiająca stężenia benzoalfapirenu w 2028 r. – po wdrożeniu wszystkich zapisów uchwały antysmogowej.

Największym zagrożeniem dla mieszkańców jest wytwarzanie substancji chemicznych powstających z palenia w piecach złym opałem, spaliny samochodowe, spalanie śmieci. Nie przestrzeganie prawa doprowadza do pogorszenia stanu naszego zdrowia, wynaturzeń, chorób wśród zwierząt, zanieczyszczenia gleby.

MAZOWSZE WALCZY ZE SMOGIEM
- PRZESTRZEGAJĄC PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ ZADBASZ O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE !!

Zamknij